Fotos dels gegants i gegantons

Gegants municipals: Artal i Seidia


Gegants antics: Blai i Mercé

Gegants nous: Blaiet i Mercedetes

Gegantó: Joelet

Gegantons de motxilla: Quiquet i Centet